Tävlingsregler för Gratistidningen Golf Trophy

Gratistidningen Golf Trophy bygger på tävlande i vänskaplig anda. Därför håller vi nere antalet regler till ett minimum, och behåller bara dem som behövs för att säkerställa rent spel.

Tävlingsbestämmelser godkända från SGF

Tävlingarna spelas enligt de gällande publikationerna av Regler för golfspel och Spel- och tävlingshandboken. Dessutom gäller de lokala regler som tävlingsledningen på varje spelplats fastställt.

1 Deltagare

För att få delta krävs följande:

  • båda spelarna måste vara aktiva medlemmar i en golfklubb.
  • minst en av spelarna i paret måste ha fyllt 19 år.
  • båda spelarna i paret måste ha officiellt EGA exakt handicap (max -28,0 kan nyttjas).
  • båda spelarna i paret måste ha EGA exakt tävlingshandicap.

2 Omfattning och spelform

Tävlingen spelas som en partävling med handicap och består av sju kvaltävlingar där det segrande paret i varje deltävling kvalificerar sig till världsfinalen som spelas på någon utvalds fin bana/anläggning i Europa. Startfältet i kvaltävlingarna kan vara maximerat beroende på lokal arrangör och spelplats.

I kvaltävlingarna och i finalen spelar damer från standardtee för damer och herrar från standardtee för herrar. Spelplatser för kvaltävlingarna finns angivna på www.gratistidning.com/golftrophy.

Spelform

Spelformen i kvaltävlingarna är slaggolf netto. Båda spelarna spelar varsin boll på varje hål och spelarnas sammanlagda nettoresultat ger parets resultat. Om båda spelarna gör nettobirdie på samma hål (dubbelbirdie) dras ytterligare två slag av på parets resultat.

Spelformen i finalen är slaggolf och dessutom följande:

Rond 1: Tvåmannascramble netto

Rond 2: Fyrboll netto

Rond 3: Samma spelform som i kvaltävlingarna

Handicapreduktion i rond 1 och rond 2 görs enligt SGF:s rekommendationer i Spel- och tävlingshandboken.

Kvalificering till final

Förutom det segrande paret i varje kvaltävling kvalificerar sig det lag, av alla lag på alla kvaltävlingar, som gör flest “dubbelbirdies” under en av kvaltävlingarna. Vid lika antal “dubbelbirdies” avgör lägsta lagresultat, spelhandicap, handicap och till sista lottning. Om inga “dubbelbidies” görs vinner det lag som gjort flest birdies tillsammans.

Totalt kvalificerar sig åtta (8) par till finalen. Ett par kan delta i fler än en kvaltävling. Om ett par som redan kvalificerat sig till final skulle segra i fler kvaltävlingar kvalificerar sig nästkommande par i resultatlistan till finalen.

3 Avgörande vid lika resultat

Vid lika resultat särskiljs deltagarna på följande sätt:

  1. Spelhandicapmetoden
  2. Matematiska metoden
  3. Lottning

4 Anmälan

Anmälan görs via Min Golf. Anmälningstidens utgång är klockan 12.00 två dagar före första tävlingsdag eller ev. annan tid beroende på lokal arrangör. Anmälningsavgiften i varje kvaltävling är 300 kr/person. Vid återbud efter anmälningstiden utgång, utan godtagbart skäl, debiteras anmälningsavgift. Spelare som uteblir från start, utan godtagbart skäl, debiteras dubbel anmälningsavgift. (Godtagbara skäl, se 8.1.2.5 i Spel- och tävlingshandboken)

Efteranmälan

Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller ej.

Överanmälan

Om inte tävlingsledningen väljer något annat, gäller anmälningsordning som urvalsprincip när fler par anmält sig än det finns platser i tävlingen.

5 Övriga villkor

Prisutdelning

Prisutdelning sker snarast möjligt efter det att varje klass är avgjord. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

Deltagande i finalen

Gratistidningen kommer att bekosta resan till finalen och de exakta villkoren för vad som ingår i resan kommer att anges i god tid innan första kvaltävlingen spelas på  www.gratistidning.com/golftrophy.

”Scoring area”, scorekortsinlämning

Scorekortet är inlämnat när paret har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och har lämnat platsen för inlämning.

Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Överträdelse

Överträdelse av ett villkor för en tävling kan leda till att spelaren diskvalificeras i tävlingen.

6 Tävlingsregel

Transportmedel Kvaltävlingar

Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen.

Undantag: Spelare som kan uppvisa tillstånd från sin hemmaklubb.

Transportmedel Final

I finalen gäller inte tävlingsregeln om transportmedel som gäller i kvaltävlingarna. I finalen är det tillåtet att använda transportmedel.

Huvudkontor
Geologgatan 7A, 981 31 KIRUNA

Tel: 0980-60 000
Epost: info@gratistidning.com
Hemsida: golftrophy.gratistidning.com

Kontorstider: Mån-Fre 8-17

Kontakta oss

11 + 12 =

Pin It on Pinterest