Igår, 14/8-19, tömde vi medlemmar vårt klubbhus på det material som ska sparas, nu tar E10-projektet över denna byggnad för att starta rivningen.

Det kommer bli en liten stökig övergångsperiod denna höst men både vi och E10-projektet kommer att försöka göra denna period så smidig som möjligt. Nedan listar vi upp punkter som kommer att gälla från 15/8-19 tills annat kommuniceras via denna hemsida:

  • Vi kommer att kunna spela 9 hål, nyttja range och övningsområde någon vecka till. Information om när detta förändras sker via denna hemsida.
  • Nya bansträckning är följande, start på hål 5 och avslut på hål 4. Vänligen respektera och följ denna bansträckning.
  • Infart till golfbanan sker från Tuollavaara och parkering sker vid hål 5, se vägbeskrivning längre ned.
  • Provisoriskt klubbhus är uppställt vid tee på hål 5.
  • Respektera avstängningar. E10-projektet låter oss spela vidare på samtliga hål men då gäller det att vi följer deras riktlinjer.

Vägbeskrivning Kiruna GK: Sväng in mot Tuollavaara från rondellen på E10, sväng vänster i korsningen efter XL-Bygg. Följ grusvägen fram mot grindarna och den stora parkeringen för stadsomvandlingen, innan denna parkering svänger man höger. Följ grusvägen som löper efter stängslet mot den stora parkeringen upp mot tegelbyggnaderna nedanför TGA-tornen. Kör in igenom grinden, passera på vägen mellan gul och röd tee på hål 2, sväng höger upp på parkeringen.

Pin It on Pinterest