Pga nydragningen av E10:an är vår ordinarie väg avstängd sedan september 2019.
Infarten till nya tillträdesvägen är placerad strax norr om nya E10-rondellen, se även bild.

Under en övergångsperiod kommer vi att samnyttja tillfartsväg med byggtrafik, därför gäller följande:
– Respektera skyltning. Skylten “Obehöriga äga ej tillträde” vid infarten gäller ej besökare till golfbanan,
men uppmanar till att vara uppmärksam längs vägen.
– Vistas inte längs vägen mer än nödvändigt.

// Joel Törmä, ordförande Kiruna Golfklubb

Pin It on Pinterest