Alla som spelar på Kiruna GK har nog noterat att det grävs en del på hål 5 och 6, samt att det uppstått stora skador från när grävmaskinen förflyttat sig.
Dessa arbeten måste utföras och de skador som uppstått kommer att återställas så fort arbetena är färdiga.

Nedan följer en redovisning på varför dessa arbeten utförs:

  • Hål 5
    Grävning av ett dike mellan greenen på hål 5 och greenen på hål 4 utförs för att säkerställa bevattningen på dessa två greenområdena. Bevattningen försvann i samband med att Trafikverket tog en stor del av banan i anspråk. Så fort vattenledningen är färdig så kommer marken att återställas.
  • Hål 6
    Greenområdet på hål 6 har blivit underminerat av den stora dammen, därför är det av största vikt att vi fyller upp med massor för att säkerställa att detta inte sker. Så fort massorna är på plats och resterande arbete kan ske med handkraft, då kommer marken att återställas.

Fri dropp tillämpas i spår från maskiner samt där nya massor blivit utlagda.

Nu i sommartider passar jag även på att påminna om swishtävlingen, vinn boende i solen. Klicka in på länken: http://100p.se/kirunagolfklubb/2020/06/10/swisha-och-vinn-en-resa-i-solen/

// Kiruna Golfklubb via ordförande Joel Törmä

 

Pin It on Pinterest