E10-projektet

Nedan kommer information läggas upp löpande om hur projektet med ersättningshål, övningsområde och klubbhus framskrider.

Uppdaterat 2021-04-21

2021-04-21

Information från beställarorganisationen

 • Kontraktsskrivning med entreprenör för parkeringen är inbokad till på torsdag 2021-04-22.
 • Granskningshandlingarna för banan ligger ute och projektet beräknar att ha ett färdigt FFU klart i vecka 16.
 • Slagburar är beställda och kommer att anläggas i samband med parkeringen, efter samråd med Kiruna GK om placering.
 • Projektet ska försöka få med stora avverkningen i parkeringsentreprenaden och endast kompletterande huggning utförs av kommande banentreprenör.

2021-04-10

Information från beställarorganisationen

 • Bygglov för parkering och range är inlämnat och godkänt v2105, FFU skickas ut i februari och byggstart sker i maj-juni.
 • Nuvarande ”byggbaracker” ersätts med baracker som är ändamålsenliga för att bedriva Kiruna GK:s verksamhet.
 • Granskningshandlingar för byggnation av golfbana utskickad till Kiruna Golfklubb 2021-03-29. Granskningssynpunkter inskickade till projektorganisationen 2021-04-09.
 • Förfrågningsunderlag för ombyggnad av bana beräknas kunna skickas senast v16, tilldelning och kontrakt v22/23.
 • Anbud för byggnation för parkeringen har inkommit och projektorganisationen håller på med utvärdering, upphandling av entreprenör beräknas kunna ske innan aprils utgång.
 • Då rangen inte kommer att vara färdigställd till början av säsongen 2021 kommer slagburar att monteras upp bredvid hål 1. Slagnät köps in nu och planen är att entreprenör som håller i byggnation för parkeringen  monterar dem i maj/juni.
 • Planen är att samma entreprenör som bygger parkeringen även åtar sig trädfällning för själva banbygget. Detta innebär att den stora avverkningen är utförd innan entreprenör för banan är igång.

2021-01-22

Information från beställarorganisationen

 • Stadsarkitekten meddelar att beslut om bygglov för parkering och range tas vid nämndens möte 2021-02-04.
 • Handlingar för nya bygglovet med ändrad sträckning pågår och beräknas kunna skickas in under februari.
 • Omtag gällande tillstånd för avverkning är påbörjat, representant från Kiruna Kommun skickar in det nya området till SFV, det ser inte ut som att det blir någon långbänk.

Pin It on Pinterest