Bli medlem

År 2020 är medlemsavgiften fortsatt reducerad med 50% pga ombyggnationen av E10:an som påverkar klubbhus, övningsområde och de två första hålen. I år kommer vi endast ha 7 hål spelbara från start men när banan blir spelbar kommer arbetet med att  planera för 2st provisoriska hål starta. 

Enklare att betala – så här fungerar det

Medlemmar i Kiruna Golfklubb får tillsänt sig en faktura i februari 2021. Där betalar man medlemsavgiften för 2021. Nya medlemmar eller befintliga medlemmar som inte använder fakturan kontaktar kansliet eller betalar enligt nedan.

 

Friksvårdsbidrag

Ni som redan har betalat in er medlemsavgift och vill kunna använda er av friskvårdsbidraget måste kontakta kansliet för att få ett kvitto.

Kvittot ni då kommer att få är en del medlemsavgift 500kr och är inte avdragsgill och den andra delen spelavgiften är på 1 000kr och den är avdragsgill hos er arbetsgivare.

 

Bankgiro

Betalning sker till Bankgiro, med notering att det avser medlemsform samt uppgift om namn och personnummer.

Bankgiro: 5747-6640

Swish betalning till 123 0322 297 skriv i meddelande vilken medlemsform samt uppgift om namn och personnummer.

 

Bagtagg skall fästas väl synlig på din bag. Checka av så att du får rätt färg.

Kontroll av medlemskap sker oanmält.

 

Medlemsavgifter 2021

Normal medlem: 1 500kr

Greenfee medlem: 1 000kr

– 5st Greenfee-checkar, efter dessa betalar medlemmen ordinarie Greenfee,
ger även medlemsskap i SGF.

Kust & Fjäll medlem: 1 000kr

– Medlemsform som avser de som är fullvärdiga medlemmar i någon av klubbarna;
Haparanda GK, Kalix GK, Luleå GK, Bodens GK, Piteå GK eller Skellefteå GK.

Non resident: 750 kr

– Ej spelrätt på Kiruna GK

Knattar: 250kr

– 0-12 år

Yngre juniorer:  500kr

– 13-16 år

Äldre juniorer: 750kr

– 17-21 år

Åldersgränserna avser det år man fyller.

Pin It on Pinterest