Allmän kurs på grund- eller gymnasienivå

Passar för dig som vill

  • läsa in grund- eller gymnasieskola
  • komplettera din grundskole- och/eller gymnasiekompetens
  • studera i en vuxenanpassad studiemiljö
  • skaffa behörighet till Högskola eller
  • Yrkeshögskola

Allmän kurs är öppen för alla som fyllt 18 år.

Kursens upplägg

På Allmän kurs kan du komplettera dina tidigare studier eller läsa in din behörighet från grundskolan eller gymnasiet.
Studier vid folkhögskola är ett alternativ till Vuxenutbildningen (komvux).
Hos oss studerar du 1-4 år beroende på tidigare studier, behörigheter och arbetslivserfarenhet.

Du kommer att läsa i mindre studiegrupper där lektionerna är lärarledda. Samtalet, det vill säga diskussioner och erfarenhetsutbyte, är en viktig del av skolarbetet.

Kursens mål

  • Stärka dina möjligheter till arbete
  • ge dig behörighet för eftergymnasiala studier, Högskola eller Yrkeshögskola
  • främja din personliga utveckling

Finansiering kan ske med studiemedel (20 till 56 år) eller studiehjälp (18 till 20 år). Undervisningen är kostnadsfri. Studielitteratur kan lånas. Eventuella studieresor betalar du själv.

Högskolebehörighet – grundläggande behörighet till högskola och yrkeshögskola

Kursavgift

Serviceavgift 700kr.
I serviceavgiften ingår lån av kurslitteratur, iPad samt elevförsäkring under verksamhetsförlagd tid.

Kursstart
Kursstart: 24 augusti 2020

Ansök här» Allmän kurs på grund- eller gymnasienivå, läsår 2020-2021 Ansökan stängd

Malmfältens Folkhögskola
Campingvägen 3, 981 35 Kiruna Sweden

Telephone: +46 (0)980-675 00
E-mail: malmfaltens@kiruna.fhsk.se

Kontakta oss

Pin It on Pinterest