IVA NORRBOTTEN

IVA ett samverkansprojekt mellan 12 folkhögskolor

IVA är ett samverkansprojekt mellan 12 folkhögskolor i Norr och Västerbotten som medfinansieras av ESF (Europeiska socialfonden). Projektet ägs av Sunderby folkhögskola. Syftet är att underlätta för unga långtidsarbetslösa, personer med funktionshinder, utlandsfödda eller personer som är eller har varit sjukskrivna under en lång period att komma närmare arbetsmarknaden.
Förväntade effekter är en ökad anställningsbarhet och minskad arbetslöshet i målgrupperna.

  • Folkhögskolorna bygger en lärandekultur där studier integreras med arbete och praktik. Det är tänkt att halva tiden är studier och halva tiden projekt.
  • Validering är av en stor vikt för att kunna ge deltagarna en bättre chans att komma in i arbetsmarknaden.

Just nu pågår Analysfasen och i augusti startar Genomförandefasen
Genomförandefasen (2016-07- 01—2018-09- 30)

  • Första utbildningen startar i augusti 2016. Två utbildningsomgångar planeras men kan komma att revideras. Flexibel antagning.
  • Samverkan mellan folkhögskolorna bl a genom auskultationer
  • Utbildning och handledning till lokala arbetsgivare.

    Avslutningsfasen (2018-10- 01—2018-12- 31)

  • Avslutningskonferens
  • Slutrapport

Målet med IVA Norrbotten

Målet är att folkhögskolorna ska utveckla en lärandekultur där studierska integreras med arbete.

Där 60 % av deltagarna i projektet som har bristfällig utbildning ska närma sig arbetsmarknaden eller fortsatta studier.

Infoblad IVA Norrbotten.pdf

Informationsblad

 

[A /]

Pin It on Pinterest