Grundkurs – distans

Kursansvariga: Nina Hedman och Pär Bäckström.

Kontaktperson: Nina Hedman
E-post: nina.hedman@kiruna.fhsk.se

Kursen på halvfart (dvs 20 timmar/vecka) och berättigar till studiemedel.

Studiefinansiering: http://www.csn.se/komv-folkh-gymn

Innehåll

Utbildningens syfte är att ge dig grundläggande kunskaper i teckning och akvarell samt utveckla din förmåga att arbeta självständigt med konstnärliga uttryck. Utbildningen ska skapa förutsättningar för en vidareutveckling inom bild och form och förse dig med de kunskaper som är nödvändiga för studier på högre nivå.

Att lära sig teckna och måla sker bäst med praktiska laborationer och regelbunden träning. Därför får du varje vecka övningar som läraren kommenterar individuellt. Kommentarerna är teknikinriktade med förslag på fortsatta övningar och studier.

Dina studier kommer bedrivas genom ett gemensamt kursforum samt en personlig blogg i kursplattformen där all kommunikation inom kursen ske

Kurstid

2019-08-12 -2020-01-03, 21 veckor (50% studietakt).

Ansökan

Konstskola på nätet, grundkurs, distans (21v, Deltid 50 %, höstterminen 2019)
Kursen är sökbar fr.o.m.11 februari -19

Fortsättningskurs – distans 

Kursansvariga:
Pär Bäckström och Nina Hedman

Kontaktperson:
Pär Bäckström
E-post: par.backstrom@kiruna.fhsk.se

Kursen bedrivs på halvfart (dvs 20 timmar/vecka) och berättigar till studiemedel.
Studiefinansiering: http://www.csn.se/komv-folkh-gymn

Observera att du måste söka fortsättningskursen även om du för närvarande går grundkurs – distans.

Innehåll 

Du som gått grundkurs – distans eller har motsvarande kunskaper från liknande utbildningar kan ansöka till vår fortsättningskurs som går djupare in i bildkonstens mysterier.

 I denna kurs arbetar du med teckning och akryl, återupptar kontakten med perspektiv-, kompositions- och färglära samt orienterar dig i konsthistoria och bildanalys.

Upplägget är som i grundkurs – distans, uppgiftsbaserat och teknikinriktat med bundna uppgifter veckovis. Sista uppgiften utgår från ett givet tema som du tolkar i mediet akryl.

Under denna fördjupningstermin kommer du att vidareutveckla ditt tekniska kunnande inom konst, främst i teckning och akryl.

Kurstid

2019-08-12 -2020-01-03, 21 veckor (50% studietakt).

Ansökan

Konstskola på nätet, fortsättningskurs, distans (21v, Deltid 50 %, höstterminen 2019)
Kursen är sökbar fr.o.m. 11 februari -19

[A /]

Pin It on Pinterest