Nyttiga länkar

Centrala studiestödsnämnden

Här kan du läsa om olika bidrag och lån om du tänker studera. CSN är den myndighet som administrerar det svenska studiestödet, dvs. lån och bidrag för studier, samt rekryteringsbidraget.
www.csn.se

 

Folkhögskolornas informationstjänst – Folkhögskola.nu

På dessa sidor kan du söka just den kurs som du är intresserad av. Folkhögskolor från hela sverige finns med.
www.folkhogskola.nu

Antagning

Universitets- och högskolerådets samlade portal för information om och antagning till Sveriges universitet och högskolor.

antagning.se

Högskoleprovet

Information om och anmälan till Högskoleprovet

hogskoleprov.nu

 

Yrkeshögskola

Yrkeshögskola är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på eftergymnasial nivå.

Myndigheten för yrkeshögskolan står bakom yrkeshogskolan.se.

Det innebär att yrkeshögskoleutbildningar står under statlig tillsyn och berättigar till studiemedel från CSN

yrkeshogskolan.se

 

Studera.nu

Studera.nu är webbplatsen som informerar och inspirerar hela vägen in på högskolan. Här finns det mesta du behöver veta om högskoleutbildning från grundnivå upp till forskarnivå. Här finns också info om högskoleprovet, studentliv och utlandsstudier.
studera.nu

 

Arbetsförmedlingen

Detta är en portal till allt som gäller högskoleutbildning.
arbetsförmedlingen.se

 

Kiruna kommun

På Kiruna kommuns egen hemsida kan man hitta information om kommunen, näringsliv och turism.
kiruna.se

 

Folkbildningsrådet

Folkbildningsrådets uppgift är att fördela och följa upp statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund.
Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdagen och regeringen.
Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor, lämnar budgetunderlag och årsredovisningar till regeringen samt följer upp och utvärderar folkbildningens verksamhet.
folkbildningsradet.se

 

Folkhögskola.nu

Folkhögskola.nu är en webbplats med Sveriges alla 151 folkhögskolor och deras kursutbud.

folkhogskola.nu

 

Elevinformation

Malmfältens Folkhögskola
Campingvägen 3, 981 35 Kiruna Sweden

Telephone: +46 (0)980-675 00
E-mail: malmfaltens@kiruna.fhsk.se

Kontakta oss

Pin It on Pinterest