Skola & Studier

Malmfältens folkhögskola är ett modernt folkbildningscentrum, en världsby och en resurs för malmfältskommunerna samt för övre Tornedalen med förgreningar i Barentsregionen.

 

Vad ska jag studera?

Du möts av en demokratisk skola där du är med och bestämmer. Vi möter dig med kompetent, engagerad och servicevänlig personal som ser eleverna som självklara medarbetare till att få skolan att verka och fungera som en hjälp till självhjälp när det gäller att

  • Främja personlig utveckling, såväl intellektuell som kulturell, själslig och andlig
  • Stärka självförtroendet och självständigt tänkande
  • Utveckla förmågan att handskas med motsättningar, olikheter och konflikter
  • Ge träning i demokratiskt arbete, kommunikation och samarbete
  • Öka kunskapen om möjligheten att och uppmuntra deltagande i samhällsutvecklingen.

 

Studera på folkhögskolan

Våra kurser

Det finns en kurs för alla oavsett ålder. Du kanske behöver läsa in grundläggande behörighet för fortsatta studier eller gillar att måla.Tror du på livslångt lärande?

Då är våra seniorkurser något för dig. Kanske har du själv idén till kursen vi borde starta.

Malmfältens Folkhögskola
Campingvägen 3, 981 35 Kiruna Sweden

Telephone: +46 (0)980-675 00
E-mail: malmfaltens@kiruna.fhsk.se

Kontakta oss

Pin It on Pinterest