Studeranderättslig standard

Folkhögskolarnas studeranderättsliga råd, FSR

För att stärka kursdeltagarnas rättsliga ställning vid missnöje eller tvister skapade Folkbildningsrådet 2010 Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. 

Med det är Malmfältens folkhögskola är ansluten till en gemensam studeranderättslig standard för folkhögskolor i Sverige och förbinder sig att följa det studeranderättsliga rådets beslut och rekommendationer.

I nedanstående dokument ”Malmfältens folkhögskola Studeranderättslig standard” kan du läsa mer om dina rättigheter och skyldigheter som deltagare samt skolans informationsskyldighet i dessa frågor.
Studeranderättslig Standard

Här kan du läsa mer om studeranderätt och vilket stöd du kan söka via FSR

https://www.folkhogskola.nu/om-folkhogskola/att-studera-pa-folkhogskola/studeranderatt/

Malmfältens Folkhögskola
Campingvägen 3, 981 35 Kiruna Sweden

Telephone: +46 (0)980-675 00
E-mail: malmfaltens@kiruna.fhsk.se

Kontakta oss

Pin It on Pinterest