Studeranderättslig standard

Folkhögskolarnas studeranderättsliga råd, FSR

För att stärka de studerandes rättigheter inom folkhögskolan har Folkbildningsrådet fått i uppdrag av folkhögskolorna att starta Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR.

Kursdeltagare kan även anmäla ärenden för prövning av det

studeranderättsliga rådet

Om man tycker att man blivit felaktigt behandlad av skolan eller att skolan brustit i sin information kan man i första hand prata med sin lärare, i andra hand rektor eller styrelsens ordförande. Man kan också vända sig med sina frågor direkt till FSR.
FSR kommer då att bedöma om ärendet har hanterats korrekt enligt skolans studeranderättsliga standard.
FSR utfärdar då rekommendationer till den anmälda folkhögskolan. Prövningen av ärendet sker mot folkhögskolans egna studeranderättsliga regelverk.
E-postadressen till FSR är fsr@folkbildning.net Här hittar du mer information om FSRFolkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR, ska stärka kursdeltagarnas rättsliga ställning inom folkhögskolan.
Läs mer»
Läs mer från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd»

Hur fungerar FSR? 

Som studerande kan du ringa till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) för att få råd om du är missnöjd eller har en konflikt med skolan du studerar på. Även lärare och rektorer kan vända sig till FSR för rådgivning.

Är du missnöjd med din situation eller har kommit i konflikt med skolan? Det första du ska göra är att vända dig till skolans rektor. Om du fortfarande inte är nöjd efter att ha tagit upp frågan med rektor ska du anmäla ditt ärende till skolans styrelse.

Om du fortfarande inte är nöjd när de har tagit ställning i frågan kan du gå vidare till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Detta är exempel på vilken sorts frågor du kan anmäla till FSR:

• Information innan den studerande är antagen
• Information vid kursstart
• Deltagarinflytande och studeranderätt
• Avgiftsfri undervisning
• Intyg
• Om en kurs upphör eller ställs in
• Utvärdering
• Försäkringar
• Disciplinära åtgärder (t ex avstängning och avskiljande)
• Arkiv- och sekretessregler

Det är folkhögskolans styrelse som är ansvarig för verksamheten på skolan och bestämmer vilka regler som ska gälla. Därför utgår FSR från folkhögskolans egna regler och villkor när man bedömer ett ärende.

FSR kan aldrig ändra skolans beslut, däremot så ger vi rekommendationer till skolan. Hittills har de flesta skolor som har anmälts följt den rekommendation som FSR har utfärdat.

Vill du veta mer om hur FSR har resonerat i olika ärenden kan du läsa alla yttranden på Folkbildningsrådets webbplats »

De som gör bedömningen och ger rekommendationer till skolor som blivit anmälda är fem personer som bildar det studeranderättsliga rådet. Ordföranden är jurist, två personer representerar skolor (rektor och skolstyrelseordförande) och två personer representerar studerande.

Malmfältens folkhögskola/Logi och konferens
Campingvägen 3, 98 135 Kiruna, Sverige

Tel: 0980-675 00
E-post: malmfaltens@kiruna.fhsk.se

 

Kontakta oss

10 + 13 =

Pin It on Pinterest