Studeranderättslig standard

Folkhögskolarnas studeranderättsliga råd, FSR

För att stärka kursdeltagarnas rättsliga ställning vid missnöje eller tvister skapade Folkbildningsrådet, 2010, Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR).

Sedan 2014 är det också reglerat i förordning om att det vid Sveriges folkhögskolor skall finnas ett studeranderättsligt arbete för att tillvarata studerandes intressen samt rutiner för hantering av studeranderättsliga frågor.

För att säkerställa elevers inflytande följer Malmfältens folkhögskola de rekommendationer som utarbetats av FSR.

I nedanstående dokument ”Malmfältens folkhögskola Studeranderättslig standard” kan du läsa mer om dina rättigheter och skyldigheter som deltagare samt skolans informationsskyldighet i dessa frågor.

Studeranderättslig Standard

Här kan du läsa mer om studeranderätt och vilket stöd du kan söka via FSR

https://www.folkhogskola.nu/om-folkhogskola/att-studera-pa-folkhogskola/studeranderatt/

Malmfältens Folkhögskola
Campingvägen 3, 981 35 Kiruna Sweden

Telephone: +46 (0)980-675 00
E-mail: malmfaltens@kiruna.fhsk.se

Kontakta oss

Pin It on Pinterest