Stina Norén och Maria Norén, Ydimer Management,  håller utbildningar i bemötandeteknik. Foto: Viveka Österman.

Efter att ha fått riktigt goda vitsord och positiv feedback för uppdragsutbildningar i bemötandeteknik bestämde sig konsultföretaget Ydimer Management för att låta fler få ta del av utbildningen. Och efter vårens uppskattade öppna utbildningsdagar, fortsätter man nu i höst med ännu en.

   – Allt fler börjar inse att de mjuka värdena i allra högsta grad påverkar resultat och lönsamhet, i alla verksamheter där det finns människor.

Med vårt sätt att bemöta andra, slår vi an en ”ton” som kan väcka alltifrån stress, oro och motstånd till tillit, öppenhet och motivation. Med ökad förståelse om behoven bakom våra beteenden kan vi lättare se vilken ”ton” vi bör välja för att skapa de möten vi vill ha, säger Maria Norén, konsult vid Ydimer Management.

Finns det människor som stressar dig? Händer det att du stressar andra? Stress kostar energi, tid, pengar, relationer och inte minst hälsa – vilket de flesta företag och organisationer är väl medvetna om idag.

Men vad gör vi då åt saken?

– Vi behöver medvetenhet om vad vi gör, varför och vad det leder till. Om ditt sätt att kommunicera inte leder till den respons du vill ha, är det läge att fundera på vad du kan göra annorlunda, säger Maria Norén och fortsätter:

– Med kunskap och förståelse för att vi har olika beteendestilar och ­faktiskt olika behov, blir det lättare att se hur du kan möta andra som de vill bli bemötta, skapa trygga möten och flyt i samspel med andra.

Maria Norén är ICF-Certifierad ­professionell Coach (PCC), NLP Business Master Practitioner, lärare och Steg 1-terapeut och har arbetat med människor och utveckling i många år. De senaste tre åren har hon jobbat som konsult för företaget Ydimer Management, med bland annat ledarskapsutveckling, coachning och utbildning.

– Extended DISC – Beteendestils­analys, är ett mycket uppskattat och efterfrågat verktyg som vi använder på ett fördjupat sätt i så väl individ- som grupputveckling.

Maria Norén håller, ­tillsammans med kollegan Stina Norén, i den öppna tvådagarsutbildningen ­”Bemötande, kommunikation och ­ledarskap” med underrubriken ”Må och kommunicera bättre med andra”

– Med den här utbildningen vill vi ge våra deltagare kunskaper såväl som insikter och framför allt motivation att agera! Extended DISC-teorin är här en a-ha-skapande pusselbit. Det är först när vi testar att göra annorlunda som vi kan få ett annat resultat.

– Vi kan aldrig ändra på någon annan men vi kan väcka en vilja hos andra, att ändra på sitt beteende, om vi är villiga att ändra på vårt.

Ökad arbetsglädje

För två år sedan anlitade landstinget i Västernorrland Ydimer Management för att utbilda 700 av deras medarbetare i bemötandeteknik. Utbildningen pågick under cirka 2 år.

– Målet för dem var att skapa bättre trivsel, mindre stress och ökad arbetsglädje genom att bli bättre på kommunikation och bemötande.

Efter avslutad utbildning fick Ydimer många fina vitsord från nöjda deltagare och ledning.

– När man, som utbildare, får höra att de nu förstår sig själva och andra mycket bättre, trivs och har roligt på jobbet och dessutom har upptäckt sina egna goda sidor, känns det riktigt gott. Då har vi lyckats med vårt ­uppdrag!  n

Pin It on Pinterest