Grupp- och ledarutveckling

Att leda utan chefsskap

(3 dagar)

Att leda utan chefskap vänder sig till dig som leder eller samordnar, verksamheter, medarbetare och arbetsflöden, utan att formellt vara chef, exempelvis projektledare, koordinator, teamledare eller ledare av det dagliga arbetet på en avdelning.

>> Läs mer…

Ledarskap för chefer

(4 dagar)

“Från chefskap till ledarskap.”
Som chefer vill vi uppfattas som goda ledare. Men vad är ett gott ledarskap, hur formas det och vem avgör om det är bra eller inte?
Brister i ledarskapet kostar: energi, tid, pengar, relationer och inte minst, hälsa!
Utveckla ditt ledarskap, genom att träna in en bättre kommunikativ förmåga, och ett bemötande, som skapar samspel, tydlighet och ett bättre flyt i din verksamhet – trivsel, motivation och engagemang kommer på köpet.

>> Läs mer…

Chefens svåra samtal

(1 dag)

Chefens svåra samtal vänder sig till chefer och syftar till att öka kompetensen med att hantera samtalssituationer som kan upplevas både knepiga och svåra.

>> Läs mer…

Diplomerad Coachutbildning

(2 dagar, samt 2 individuella coachningstillfällen)

Vår diplomerade coachutbildning riktar sig i första hand till chefer och ledare som vill få en inblick i coachingens principer, få veta fördelarna med ett coachande förhållningssätt och hur coaching tillämpas i praktiken. Vår utbildning bygger på ICCs  (International Coaching Community) och ICF:s coachingsmetodik.

Bemötande, Kommunikation och Ledarskap

( 2 dagar)

2-dagars utbildning som ger dig värdefulla insikter om betydelsen av ett gott bemötande för god kommunikation, som i sin tur ger ett väl fungerande samspel med andra.

Utbildningen innehåller inspirerande föreläsningar, reflektioner och interaktiva övningar, både individuellt och i grupp. Det här är en upplevelsebaserad utbildning!

>> Läs mer…

Projektledare Steg 1 - Att leda utan att vara chef

(4 dagar)

Syftet med utbildningen är att skapa större förståelse om hur det är att arbeta i projekt och leda projekt. “Leda- och arbeta i projekt” är en unik utbildning där du faktiskt och konkret får träna dig i genomförande av projektets olika faser. Vårt mål är att deltagarna, efter utbildningen, är med och skapar större precision och effektivitet i befintliga och kommande projekt.

>> Läs mer…

Jag vill bli kontaktad

13 + 2 =

Pin It on Pinterest