Ingen teknik fungerar utan människor

När man genomför ett uppdrag i ett teknisk projekt gör man allt för att leverera den optimala lösningen. Att börja från början, med förstudie, problemorientering, lösningsförslag, koordinering, genomförande och så vidare är för de allra flesta självklart… 

…men att också ge det sjösatta projektet så bra förutsättningar som möjligt i tänkt organisation, med underhåll och rätt ledarskap ser vi som ett minst lika viktigt steg att ta ansvar för när vi presenterar lösningar.

Alla tekniska lösningar kräver sin människa. Ett välkänt fakta som vi tagit fasta på i och med samarbetet NECAB och Ydimer. Vi levererar gärna det vi kallar hårdvaran – den tekniska lösningen, men också den mjuka biten som tar vid – utbildning för individ, organisation och ledare.

Vi hoppas att det väcker din nyfikenhet och att du inte tvekar att kontakta oss när du behöver teknisk konsultation, projektledning, coaching, ledarskaps- och organisationsutveckling och utbildningar.

Historik & Fakta

Ydimer Management AB bildades 2008 av Mats Taaveniku och Cecilia Pettersson (numera Korvi) efter en sammanslagning av Mats företag, Ydimer Business Development AB och Cecilias företag, AdPart AB.
Från sommaren 2015 ägs Ydimer Management av NECAB.

Ydimer Management och NECAB sysselsätter i dag tillsammans ett 20-tal medarbetare. Bland dessa har vi ett antal duktiga och erfarna projektkonsulter, ceritfierade coacher med ICC/ICF-certifikat, samt Certifierad Business Coach och Executive Coach som också är mental tränare. Kontor finns i Kiruna och i Luleå.

Företagets huvudinriktningar är projektkonsulting, mentalcoaching och coaching, ledarskaps- och organisationsutveckling, utbildningar, projektledning. Bland uppdragsgivarna finns LKAB, Tekniska Verken i Kiruna AB, Västernorrlands läns landsting, Kiruna Kommun, Nåiden Bygg, BDX, Atlas Copco, BnearIT, m fl. 

Medarbetare

Mats Taaveniku

Mats Taaveniku

Verksamhetschef/Certifierad Business Coach

Målinriktad, viljestark och positiv ledare av Ydimer Management AB. Älskar utmaningar och har som livsvision att Må bra! Får kraft av att stötta människor till att utvecklas personligt och professionellt.

mats.taaveniku@ydimer.com
070-306 74 77

Maria Norén

Maria Norén

ICF Certified Coach (PCC), NLP Business Master Practitioner (INLPTA), Förändringsledare och utbildare (Luleå)

Varm, inspirerande och engagerad coach, utbildare och organisationskonsult.

Arbetar med individuell coaching av ledare och medarbetare, grupp- och organisationsutveckling samt utbildning.

maria.noren@ydimer.com
073-359 49 69

Stina Norén

Stina Norén

ICF Certified Coach (ACC), NLP Business Practitioner (INLPTA), Utbildare och konsult (Luleå), extern konsult.

Anna Waara Kalla

Anna Waara Kalla

Administratör

Mina arbetsuppgifterna består av löneadministration, leverantörsbetalningar, fakturering och allmänna kontorsgöromål för både Ydimer Management AB och North Engineering Consulting AB. 

anna.waara.kalla@ydimer.com
070-359 95 86

ICC COACH

Organisationen International Coachning Community (ICC), är en certifieringsorganisation där alla medlemmar måste vara Certifierade genom någon godkänd ICC tränare för att få vara medlem. Under 2012 bestod organisationen av mer än 6000 certifierade coacher från över 60 länder. 

ICC har olika certifieringssteg, där internationellt certifierad coach är första steget. Därefter kan den som vill välja att certifiera sig t ex till Business Coach, Team Coach eller Life Coach.
Inom Ydimer har vi ett flertal olika coachinriktningar.

 

Fakta ICC

ICC grundades 2001 i England med syftet att kvalitetssäkra certifieringsutbildningar i coaching enligt en gemensam internationell standard. Genom tydliga utbildningsmål, innehållsmässig kvalitet och höga etiska krav har organisationen på kort tid utvecklats till den största professionella organisationen för certifierade coacher i världen.
Det finns 23 ICC certifierade trainers i världen. Dessa är godkända av Joseph O´Connor och Andrea Lages att hålla i certifieringsutbildningarna inom ICC.

 

Fakta ICF Coach 

International Coach Federation (ICF), är ett världsledande branschorgan för professionella coacher. Alla som är medlemmar i ICF har ackrediterad coachutbildning, kompetensutveckla sig kontinuerligt och de flesta väljer att kvalitetssäkra sin coaching genom ICF:s stegrade certifieringssystem.

Liksom för ICC finns tydliga regler för hur ICF:s varumärke får användas. Varumärket ska, för dig som kund, stå för professionell och kvalitetssäkrad coachning.

 

Mats Taaveniku – Business Coach

Mats är idag den enda ICC Certifierade Business Coachen norr om Sundsvall.

Läs mer om ICC på: Slh.nu
eller på: Icc:s hemsida

 

Pin It on Pinterest