Vad säger våra kunder

“Det kändes lyxigt”

Deltog under våren 2017 i vår 2-dagarsutbildning 
“Bemötande, kommunikation och ledarskap”. Så här beskriver hon sin upplevelse:
 
“Tack för ert fina engagemang och professionella sätt under dagarna! Ni gjorde ett mycket bra jobb och jag kommer att rekommendera er till andra. Det kändes lyxigt att få delta i en liten grupp och få tid att tillsammans reflektera.
 
Dessa saker tar jag särskilt med mig från utbildningen:
  • Att det går att coacha sig själv och att jag kan påverka andras beteende med hjälp av mitt eget beteende och rätt tekniker
  • Övergripande kunskaper om beteendestilar och hur man på ett medvetet sätt kan bemöta dem
  • Att inte hoppa i fällan att ge råd, utan låta en person hitta svaren själv genom att ställa rätt frågor”
Maria Jonsson

Crearo Utveckling AB

“Ni har plockat fram det bästa hos oss”

För kunden har Ydimer fått uppdraget att utbilda deras medarbetare i bemötandeteknik. Ett hedervärt uppdrag som man påbörjade i maj 2015 och som ska fortsätta under hela 2016.

”Målet för vår kund är att deras medarbetare ska trivas på sitt arbete och känna glädje. De har redan ett på många sätt fantastiskt gott bemötande av sina kunder, men insikter om sig själv och sitt eget beteende och förståelsen för andra människors, i många fall, tuffa situationer och olika beteende är grunden för att man ska kunna göra ett bra jobb”, berättar Maria Norén, en av Ydimers konsulter.

Från Ydimer är man sex konsulter som jobbar på fyra olika orter med samtliga 700 medarbetare av Landstingsservices medarbetare. Samma utbildning har man även gett för Hälso- och sjukvårdspersonal vid Landstinget i Västernorrland. ”De är mycket nöjda med vårt arbete så här långt. “Ni har plockat fram det bästa hos oss”, har man sagt och det ser vi som ett kvitto på att vi gör ett bra jobb.

Landstingsservice

Västernorrland

”Ydimer krånglar inte till det”

Vi har arbetat med Ydimer vid ett flertal tillfällen, bland annat har företaget gått Ydimers ledarskapsutbildningar och själv har jag Mats Taaveniku som coach.

”Vårt samarbetet fungerar bra, det är utvecklande på fler olika nivåer. Ydimer är bra på att få fram budskapet på ett lättfattligt sätt. Personlig utveckling och företagsutveckling är komplext men Ydimer krånglar inte till det. Det är också bra på att tolka vad vi som kund behöver och vill ha och det tycker jag är värdefullt i vårt samarbete.”

Peo Patomella

Arbetschef & Delägare, Nåiden Bygg

“Högsta betyg”

Petra om sitt år med Maria Norén som coach:
“Mitt år med Maria har varit oerhört givande på många plan. När jag tittar tillbaka på mina övergripande mål för våra samtal, så inser jag hur mycket jag har åstadkommit under detta år och att det jag eftersträvade nu känns naturligt för mig. Maria är professionell ut i fingerspetsarna, varm och klok. Hon ser till att stämma av med mig hur vi ligger till i förhållande till mina övergripande mål och att jag inte tappar bort mig själv i min iver att prestera. Jag kan varmt rekommendera Maria och påbörjar nu själv mitt andra år med henne – högsta betyg med andra ord!”

Petra Cederhed

VD, Gothia Akademi

Pin It on Pinterest